תוצאה
אישי
קטגוריה
108 / 2
2%
מגדר
500 / 13
3%
כללי
1449 / 172
12%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:04.620
כרוז 00:44:40.853
גיבוי סיום2 00:44:41.460
גיבוי סיום 00:44:44.603
סיום 00:44:46.580
כרוז 02:42:57.757
כרוז 02:42:58.260
RunnerScanner