תוצאה
אישי
קטגוריה
117 / 16
14%
מגדר
949 / 121
13%
כללי
1449 / 124
9%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:05.000
גיבוי סיום 00:42:51.507
סיום 00:42:53.217
RunnerScanner