מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.627
כרוז 00:38:48.790
כרוז 00:38:49.500
RunnerScanner