מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.943
10K 00:33:03.997
10K 00:33:05.137
גיבוי סיום 01:11:15.850
סיום 01:11:16.590
כרוז 03:39:53.613
כרוז 03:39:54.363
כרוז 03:39:54.887
RunnerScanner