תוצאה
אישי
קטגוריה
331 / 10
4%
מגדר
1141 / 13
2%
כללי
1570 / 13
1%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.930
10K 00:35:26.000
גיבוי סיום2 01:15:45.453
כרוז 01:15:45.800
גיבוי סיום 01:15:48.523
סיום 01:15:49.870
סיום 01:15:50.247
RunnerScanner