תוצאה
אישי
קטגוריה
41 / 2
5%
מגדר
949 / 143
16%
כללי
1449 / 149
11%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:04.163
כרוז 00:44:02.103
גיבוי סיום2 00:44:02.510
גיבוי סיום 00:44:05.660
סיום 00:44:07.633
כרוז 03:47:33.337
כרוז 03:47:34.830
כרוז 03:47:34.843
כרוז 03:47:34.930
כרוז 03:47:35.343
כרוז 03:47:36.153
סיום 03:48:07.567
סיום 03:48:07.570
סיום 03:48:08.650
סיום 03:48:08.660
RunnerScanner