מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.457
10K 00:39:44.857
10K 00:39:45.763
כרוז 01:23:01.343
גיבוי סיום2 01:23:02.130
גיבוי סיום2 01:23:02.463
כרוז 01:23:02.950
כרוז 01:23:02.960
גיבוי סיום 01:23:04.983
גיבוי סיום 01:23:05.163
סיום 01:23:06.380
RunnerScanner