תוצאה
אישי
קטגוריה
228 / 53
24%
מגדר
1141 / 278
25%
כללי
1570 / 300
20%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:04.650
10K 00:49:02.140
10K 00:49:03.317
גיבוי סיום2 01:41:52.907
כרוז 01:41:52.980
גיבוי סיום 01:41:55.707
סיום 01:41:56.983
RunnerScanner