תוצאה
אישי
קטגוריה
81 / 9
12%
מגדר
1141 / 257
23%
כללי
1570 / 274
18%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:04.440
10K 00:47:33.670
10K 00:47:34.823
כרוז 01:39:57.843
כרוז 01:39:57.847
גיבוי סיום2 01:39:59.510
גיבוי סיום 01:40:05.847
סיום 01:40:07.903
RunnerScanner