תוצאה
אישי
קטגוריה
55 / 11
20%
מגדר
181 / 25
14%
כללי
1127 / 393
35%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:04.560
10K 00:52:55.510
10K 00:52:56.670
20K 01:44:56.823
פרסה מרתון 01:49:43.200
21.1K 01:50:29.870
21.1K 01:50:30.180
21.1K 01:50:30.370
21.1K 01:50:31.227
21.1K 01:50:31.457
30k 02:37:37.380
40K 03:32:59.837
כרוז 03:44:32.450
גיבוי סיום2 03:44:33.343
גיבוי סיום 03:44:37.380
סיום 03:44:39.870
RunnerScanner