תוצאה
אישי
קטגוריה
240 / 92
39%
מגדר
1141 / 391
35%
כללי
1570 / 433
28%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.740
10K 00:49:47.753
10K 00:49:48.903
כרוז 01:46:08.113
RunnerScanner