תוצאה
אישי
קטגוריה
228 / 13
6%
מגדר
1141 / 66
6%
כללי
1570 / 70
5%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.667
10K 00:41:02.213
גיבוי סיום2 01:26:55.140
סיום 01:26:59.740
RunnerScanner