תוצאה
אישי
קטגוריה
240 / 62
26%
מגדר
1141 / 244
22%
כללי
1570 / 260
17%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:05.070
10K 00:48:55.230
10K 00:48:56.133
גיבוי סיום2 01:39:46.590
גיבוי סיום 01:39:49.680
סיום 01:39:50.987
סיום 01:39:51.660
RunnerScanner