תוצאה
אישי
קטגוריה
108 / 4
4%
מגדר
500 / 22
5%
כללי
1449 / 226
16%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:04.153
גיבוי סיום2 00:46:46.130
כרוז 00:46:46.970
כרוז 00:46:46.980
RunnerScanner