מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:05.070
10K 00:44:21.273
10K 00:44:22.433
גיבוי סיום2 01:34:03.487
כרוז 01:34:03.630
גיבוי סיום 01:34:07.900
גיבוי סיום 01:34:07.910
סיום 01:34:08.827
RunnerScanner