מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.397
10K 00:34:56.970
10K 00:34:57.870
גיבוי סיום2 01:13:35.417
כרוז 01:13:35.763
גיבוי סיום 01:13:38.100
גיבוי סיום 01:13:38.623
סיום 01:13:39.330
RunnerScanner