תוצאה
אישי
קטגוריה
331 / 12
4%
מגדר
1141 / 16
2%
כללי
1570 / 16
2%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.650
10K 00:36:58.453
גיבוי סיום2 01:16:40.667
גיבוי סיום 01:16:43.230
RunnerScanner