מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:04.137
10K 00:37:38.947
10K 00:37:40.900
גיבוי סיום 01:19:36.977
סיום 01:19:38.930
סיום 01:19:38.940
RunnerScanner