תוצאה
אישי
קטגוריה
331 / 16
5%
מגדר
1141 / 25
3%
כללי
1570 / 25
2%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.483
10K 00:38:01.237
10K 00:38:02.377
גיבוי סיום2 01:19:41.247
כרוז 01:19:41.310
גיבוי סיום 01:19:44.250
סיום 01:19:45.627
RunnerScanner