תוצאה
אישי
קטגוריה
331 / 8
3%
מגדר
1141 / 10
1%
כללי
1570 / 10
1%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:04.110
10K 00:34:56.690
10K 00:34:57.330
גיבוי סיום2 01:14:18.883
גיבוי סיום 01:14:21.720
סיום 01:15:33.553
סיום 01:15:35.423
סיום 01:15:35.530
סיום 01:15:36.803
סיום 01:15:40.803
סיום 01:15:42.423
סיום 01:15:42.530
סיום 01:15:43.557
כרוז 01:44:00.687
גיבוי סיום2 01:44:02.613
גיבוי סיום 01:44:08.127
סיום 01:44:11.457
RunnerScanner