תוצאה
אישי
קטגוריה
331 / 9
3%
מגדר
1141 / 12
2%
כללי
1570 / 12
1%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:02.923
10K 00:35:15.980
גיבוי סיום2 01:15:31.433
גיבוי סיום 01:15:34.253
גיבוי סיום 01:15:34.257
סיום 01:15:35.970
RunnerScanner