מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.907
10K 00:37:41.710
10K 00:37:42.603
גיבוי סיום2 01:19:06.687
גיבוי סיום 01:19:09.727
RunnerScanner