מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.670
10K 00:37:37.987
10K 00:37:39.147
גיבוי סיום2 01:18:55.707
גיבוי סיום 01:18:58.247
סיום 01:18:59.620
RunnerScanner