תוצאה
אישי
קטגוריה
19 / 1
6%
מגדר
949 / 145
16%
כללי
1449 / 151
11%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.883
כרוז 00:44:01.550
גיבוי סיום 00:44:05.367
סיום 00:44:07.337
40K 03:12:36.817
כרוז 03:24:31.390
כרוז 03:24:31.400
כרוז 03:24:31.520
כרוז 03:24:32.840
גיבוי סיום2 03:24:35.473
גיבוי סיום2 03:24:36.723
גיבוי סיום2 03:24:36.857
גיבוי סיום 03:24:44.723
גיבוי סיום 03:24:44.887
גיבוי סיום 03:24:45.223
סיום 03:24:51.267
סיום 03:24:51.513
RunnerScanner