מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.923
10K 00:36:37.617
10K 00:36:38.490
גיבוי סיום2 01:16:02.557
גיבוי סיום2 01:16:02.560
כרוז 01:16:03.157
כרוז 01:16:03.160
RunnerScanner