תוצאה
אישי
קטגוריה
228 / 17
8%
מגדר
1141 / 71
7%
כללי
1570 / 75
5%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:05.030
10K 00:41:43.270
10K 00:41:44.427
כרוז 01:27:34.897
גיבוי סיום2 01:27:35.520
גיבוי סיום2 01:27:35.530
גיבוי סיום 01:27:38.513
סיום 01:27:39.710
RunnerScanner