מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.417
10K 00:34:42.100
10K 00:34:42.860
גיבוי סיום2 01:13:24.193
גיבוי סיום 01:13:27.287
סיום 01:13:28.610
RunnerScanner