מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.800
10K 00:36:38.360
גיבוי סיום2 01:16:59.820
גיבוי סיום 01:17:02.880
RunnerScanner