מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:04.370
10K 00:36:58.413
10K 00:36:59.570
כרוז 01:18:32.133
גיבוי סיום2 01:18:32.403
גיבוי סיום2 01:18:32.430
גיבוי סיום 01:18:34.567
גיבוי סיום 01:18:34.570
סיום 01:18:35.650
RunnerScanner