תוצאה
אישי
קטגוריה
240 / 2
1%
מגדר
1141 / 11
1%
כללי
1570 / 11
1%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:04.303
10K 00:35:16.603
10K 00:35:17.503
גיבוי סיום2 01:14:22.300
כרוז 01:14:22.650
גיבוי סיום 01:14:25.133
גיבוי סיום 01:14:25.137
RunnerScanner