מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.140
10K 00:34:41.990
כרוז 01:12:36.273
RunnerScanner