מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.570
10K 00:34:10.393
10K 00:34:11.430
10K 00:36:46.620
כרוז 01:11:34.327
גיבוי סיום 01:11:36.320
סיום 01:11:38.877
RunnerScanner