תוצאה
אישי
קטגוריה
331 / 17
6%
מגדר
1141 / 26
3%
כללי
1570 / 26
2%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.917
10K 00:36:53.720
10K 00:36:54.857
כרוז 01:20:03.677
גיבוי סיום2 01:20:04.937
גיבוי סיום 01:20:07.967
סיום 01:20:09.603
RunnerScanner