מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.643
10K 00:36:44.210
כרוז 01:18:13.917
RunnerScanner