מקטע זמן
10K 00:34:44.367
גיבוי סיום2 01:12:48.570
גיבוי סיום2 01:12:48.580
RunnerScanner