מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.453
10K 00:31:11.167
כרוז 01:05:50.417
כרוז 01:05:50.420
גיבוי סיום2 01:05:50.660
גיבוי סיום 01:05:52.477
גיבוי סיום 01:05:52.480
סיום 01:05:53.513
RunnerScanner