מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.413
10K 00:31:57.897
10K 00:31:58.777
גיבוי סיום2 01:08:41.447
כרוז 01:08:41.530
גיבוי סיום 01:08:44.327
סיום 01:08:45.817
RunnerScanner