תוצאה
אישי
קטגוריה
331 / 40
13%
מגדר
1141 / 88
8%
כללי
1570 / 93
6%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:04.203
10K 00:36:31.127
10K 00:36:32.370
10K 00:39:17.760
10K 00:39:18.363
כרוז 01:29:19.997
גיבוי סיום2 01:29:20.367
גיבוי סיום 01:29:23.563
סיום 01:29:24.520
RunnerScanner