מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:04.270
10K 00:32:03.637
גיבוי סיום2 01:06:51.700
RunnerScanner