תוצאה
אישי
קטגוריה
331 / 58
18%
מגדר
1141 / 139
13%
כללי
1570 / 146
10%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:05.030
10K 00:44:21.133
10K 00:44:22.287
כרוז 01:34:02.423
גיבוי סיום2 01:34:03.780
גיבוי סיום2 01:34:03.970
RunnerScanner