תוצאה
קטגוריה
244 / 96
40%
מגדר
244 / 96
40%
כללי
296 / 106
36%