תוצאה
קטגוריה
244 / 95
39%
מגדר
244 / 95
39%
כללי
296 / 105
36%