תוצאה
קטגוריה
244 / 74
31%
מגדר
244 / 74
31%
כללי
296 / 81
28%