תוצאה
קטגוריה
244 / 47
20%
מגדר
244 / 47
20%
כללי
296 / 52
18%