תוצאה
קטגוריה
393 / 25
7%
מגדר
393 / 25
7%
כללי
630 / 26
5%