תוצאה
קטגוריה
393 / 24
7%
מגדר
393 / 24
7%
כללי
630 / 25
4%