תוצאה
קטגוריה
393 / 23
6%
מגדר
393 / 23
6%
כללי
630 / 24
4%