תוצאה
קטגוריה
393 / 22
6%
מגדר
393 / 22
6%
כללי
630 / 23
4%