תוצאה
קטגוריה
393 / 21
6%
מגדר
393 / 21
6%
כללי
630 / 22
4%