תוצאה
קטגוריה
393 / 20
6%
מגדר
393 / 20
6%
כללי
630 / 21
4%